SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ w Krynicznie

Wtorek, 19 stycznia 2021 r.

Rekrutacja 2020/2021

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRYNICZNIE

Przedszkole Kryniczno, Malin i klasy pierwsze SP.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1.

Składania wniosków wraz z załącznikami

11 marca – 20 marca 2020

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

26 marca 2020 o godz. 12.00

3.

Pisemne potwierdzenie woli zapisania dziecka do Przedszkola i Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Krynicznie.

26 marca – 3 kwietnia 2020

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

7 kwietnia o godz. 12.00

 


Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego (3 - 5 lat) w Krynicznie i Malinie, Oddziału Przedszkolnego kl. "0" i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Krynicznie od 11 marca 2020 r. do 20 marca 2020 r.
Wniosek o przyjęcie do klasy I składają rodzice/opiekunowie spoza obwodu szkoły, a zgłoszenie rodzice/opiekunowie zamieszkali w obwodzie szkoły. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie rodzica/opiekuna.

Druki zgłoszenia/wnioski oraz oświadczenia są do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły w zakładce rodzice/rekrutacja.

 


Rekrutacja do oddziału przedszkolnego 2020/2021
Harmonogram, wniosek, oświadczenia w załącznikach.

UWAGA!
Oświadczenie należy dołączyć do wniosków.
Załączniki zostają bez zmian!!!