SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ w Krynicznie

Piątek, 3 grudnia 2021 r.
poniedziałek, 23 luty 2015 18:59

Rekrutacja 2021/2022

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRYNICZNIE

Przedszkole Kryniczno i klasy I Szkoły Podstawowej

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1.

Składania wniosków wraz z załącznikami

10 marca – 19 marca 2021

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

25 marca 2021 godz. 12.00

3.

Pisemne potwierdzenie woli zapisania dziecka do Przedszkola i Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Krynicznie.

25 marca – 1 kwietnia 2021

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

9 kwietnia  godz. 12.00

 


Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego (3 - 5 lat) w Krynicznie, Oddziału Przedszkolnego kl. "0" i klasy I Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Krynicznie od 10 marca 2021 r. do 19 marca 2021 r.
Wniosek o przyjęcie do klasy I składają rodzice/opiekunowie spoza obwodu szkoły, a zgłoszenie rodzice/opiekunowie zamieszkali w obwodzie szkoły. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie rodzica/opiekuna.

Druki zgłoszenia/wnioski oraz oświadczenia są do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły w zakładce rodzice/rekrutacja.

 


Rekrutacja do oddziału przedszkolnego 2021/2022
Harmonogram, wniosek, oświadczenia w załącznikach.

UWAGA!
Oświadczenie należy dołączyć do wniosków.
Załączniki zostają bez zmian!!!