SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ w Krynicznie

Środa, 23 września 2020 r.
Rada Rodziców


Regulamin Rady Rodziców zatwierdzony na zebraniu 15.06.2016 r. uchwalą nr 1/2016 w załączniku. Skład zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:

przewodnicząca - Anna Łazarska
sekretarz - Anita Łazarska
skarbnik - Gabriela Muła

Składka na RR w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 40 zł od rodziny

Składkę można wpłacać na konto Rady Rodziców lub do przedstawicieli RR w klasach z podaniem imienia, nazwiska i klasy dziecka.


Składki na Radę Rodziców w Zespole Szkół w Krynicznie.

Na podstawie art.54 ust.8 Ustawy o systemie oświaty, w celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców Zespołu Szkół w Krynicznie gromadzi fundusze pochodzące ze składek rodziców oraz z innych źródeł.
Zebrane fundusze przeznaczane są na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły: dofinansowanie wycieczek i zajęć pozalekcyjnych, organizację konkursów, olimpiad, zawodów sportowych, organizację uroczystości szkolnych i promocję kultury, nagrody dla uczniów, zakup pomocy naukowych, zapomogi.
 

Numer konta bankowego :

PKO SA
Oddział we Wrocławiu
pl. Powstańców Śląskich 9
44 1240 6670 1111 0010 6085 2082

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin RR Kryniczno.doc)Regulamin Rady Rodziców63 kB