SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ w Krynicznie

Piątek, 18 października 2019 r.
Rada Rodziców


Regulamin Rady Rodziców zatwierdzony na zebraniu 15.06.2016 r. uchwalą nr 1/2016 w załączniku. 
 Skład zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019:

przewodnicząca - Anna Łazarska
zastępca przewodniczącej - Gabriela Muła-Suchodolska
sekretarz - Anita Łazarska
skarbnik - Gabriela Muła-Suchodolska

składka na RR w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 40 zł od rodziny

Składkę można wpłacać na konto Rady Rodziców lub do przedstawicieli RR w klasach z podaniem imienia, nazwiska i klasy dziecka.

 


Składki na Radę Rodziców w Zespole Szkół w Krynicznie.

Na podstawie art.54 ust.8 Ustawy o systemie oświaty, w celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców Zespołu Szkół w Krynicznie gromadzi fundusze pochodzące ze składek rodziców oraz z innych źródeł.
Zebrane fundusze przeznaczane są na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły: dofinansowanie wycieczek i zajęć pozalekcyjnych, organizację konkursów, olimpiad, zawodów sportowych, organizację uroczystości szkolnych i promocję kultury, nagrody dla uczniów, zakup pomocy naukowych, zapomogi.
 

Składka na RR w roku szkolnym 2017/18 wynosi 40 zł na rodzinę

Składkę można wpłacać na konto Rady Rodziców lub do przedstawicieli RR w klasach z podaniem imienia, nazwiska i klasy dziecka.

Numer konta bankowego :

PKO SA
Oddział we Wrocławiu
pl. Powstańców Śląskich 9
44 1240 6670 1111 0010 6085 2082

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin RR Kryniczno.doc)Regulamin Rady Rodziców63 kB