SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ w Krynicznie

Niedziela, 22 maja 2022 r.
Rada Rodziców


 Skład zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

przewodnicząca RR- p. Agnieszka Kikut
zastępca przewodniczącej - p. Jolanta Grudzień
skarbnik - p. Beata Mikołajczak- Chorąży

Składka ustalona przez RR na rok szkolny 2021/22 wynosi 50 zł od rodziny


Składki na Radę Rodziców w Zespole Szkół w Krynicznie.

Na podstawie art.54 ust.8 Ustawy o systemie oświaty, w celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców Zespołu Szkół w Krynicznie gromadzi fundusze pochodzące ze składek rodziców oraz z innych źródeł.
Zebrane fundusze przeznaczane są na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły: dofinansowanie wycieczek i zajęć pozalekcyjnych, organizację konkursów, olimpiad, zawodów sportowych, organizację uroczystości szkolnych i promocję kultury, nagrody dla uczniów, zakup pomocy naukowych, zapomogi.
 

Numer konta bankowego :

PKO SA
Oddział we Wrocławiu
pl. Powstańców Śląskich 9
44 1240 6670 1111 0010 6085 2082

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin RR Kryniczno.pdf)Regulamin RR Kryniczno.pdf569 kB