SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ w Krynicznie

Sobota, 28 stycznia 2023 r.
czwartek, 16 listopad 2017 17:32

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W KRYNICZNIE

 

Rozpoczęcie roku szkolnego                                                                       -  1 września

Zebranie z rodzicami                                                                                   -  8 września

Posiedzenie Rady Pedagogicznej                                                               -  15 września

Dzień Patrona Szkoły  i pasowanie pierwszoklasistów                             - 14  października

Zebranie z rodzicami                                                                                    - 20 października

Zebranie z rodzicami  ( podanie zagrożeń)                                               - 15 grudnia

Zimowa przerwa świąteczna                                                                      - 23-31 grudnia

Wystawienie ocen semestralnych                                                              -  24 stycznia

Rada klasyfikacyjna                                                                                   -   30 stycznia

Semestralne zebranie z rodzicami                                                            -  2 lutego

Koniec I semestru                                                                                    - 31.01 stycznia

Ferie zimowe                                                                                           - 13- 26 lutego

Rada podsumowująca I semestr                                                             - 7 lutego

Wiosenna przerwa świąteczna                                                              -  6 – 11 kwietnia

Egzaminy ósmoklasisty                                                                          -   23 - 25 maja

Zebranie z rodzicami( podanie zagrożeń)                                               - 18 maja

Wystawienie ocen końcoworocznych                                                      - 7 czerwca

Rada klasyfikacyjna                                                                                  - 15 czerwca

Zakończenie roku szkolnego                                                                    - 23 czerwca

Rada podsumowująca rok szkolny                                                          - 27 czerwca

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

14 października

31 października

2 maja       2023

23,24,25  maja 2022 - dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas  1-7 (ogólnopolski egzamin ósmoklasisty)

9 czerwca 2023