SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ w Krynicznie

Niedziela, 22 maja 2022 r.
Projekty

Projekty realizowane w szkole w roku szkolnym 2020/2021

1. Bezpieczny Dolnoślązaczek  2020/21

- marzec

2. Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia – projekt pod patronatem Prezydenta Polski i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Projekty sportowe:

1.Projekt Akademia siatkówki - nauka gry w piłkę siatkową kl. IV - VIII

2.Szkolny Klub Sportowy - SKS mini siatkówka kl. I -III, gry i zabawy, ringo

3.Volley Mania Dolny Śląsk - mini siatkówka kl IV-VI

 1. 4. Sprawny Dolnoślązaczek

Projekty realizowane w szkole w roku szkolnym 2019/2020

 1. 1. Projekt rządowy - Szkoła z witaminą i Ekipa Chrumasa

2.Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia – projekt pod patronatem Prezydenta Polski i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

3. Podziel się dobrym posiłkiem

 1. 4. Świąteczna zbiórka żywności
 2. 5. Ciepły koc w zimową noc i pełna miska dla schroniska
 3. 6. Ogólnopolski Dzień Niezapominajki
 4. 7. Śniadanie daje moc
 5. 8. Czyste powietrze wokół nas
 6. 9. Projekt BohaterON „Pocztówka dla Powstańca”

10.Żołnierze Niezłomni

11.Nasza Paka

12.Pola Nadziei - projekt wspierający dzieci w hospicjum

 1. 13. Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV
 2. 14. Program „Dni Kultury Zdrowotnej”
 3. 15. Bieg po zdrowie

Projekty sportowe:

1.Projekt Akademia siatkówki - nauka gry w piłkę siatkową kl. IV - VIII

2.Szkolny Klub Sportowy - SKS mini siatkówka kl. III, koszykówka, ringo

3.Volley Mania Dolny Śląsk - mini siatkówka kl IV-VI

 1. 4. Sprawny Dolnoślązaczek

 

Projekty  w roku szkolnym 2018/2019

 1. 1. Projekt rządowy - Szkoła z witaminą i Ekipa Chrumasa

2.Piastowski Ekoogród- projekt we współpracy z Katedrą Ogrodnictwa Wrocławskiego   Uniwersytetu Przyrodniczego

3.Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia – projekt pod patronatem Prezydenta Polski i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

 1. 4. Całoroczny projekt szkolny TRZYMAJ FORMĘ – ŻYJ ZDROWO
 2. 5. Podziel się dobrym posiłkiem
 3. 6. Świąteczna zbiórka żywności
 4. 7. Ciepły koc w zimową noc i pełna miska dla schroniska
 5. 8. Ogólnopolski Dzień Niezapominajki
 6. 9. Śniadanie daje moc
 7. 10. Projekt Bohaterom „ Pocztówka dla Powstańca”
 8. 11. Czyste powietrze wokół nas
 9. 12. Bieg po zdrowie
 10. 13. Trzymaj formę
 11. 14. Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV
 12. 15. Dni Kultury Zdrowotnej
 13. 16. Szkolne przygody gangu słodziaków
 14. 17. Rozkwitam, bo czytam

Sportowe

 1. Sprawny Dolnoślązaczek

 2.  Kraina Siatkówki - upowszechnianie mini siatkówki

 3. SKS w szkole – ringo

 1.  4. SKS w szkole - mini siatkówka 

Projekty  w roku szkolnym 2017/2018

1.Szkoła z witaminą

2.Piastowski eko ogród

3.Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia

4. Całoroczny projekt szkolny LAS

5. Podziel się dobrym posiłkiem

6. Świąteczna zbiórka żywności

7. Ciepły koc w zimową noc i pełna miska dla schroniska

8. Ogólnopolski Dzień Niezapominajki

9. Śniadanie daje moc

10. Pola nadziei

Sportowe

11. Sprawny Zdolny Ślązaczek

12. Kraina Siatkówki - upowszechnianie mini siatkówki

13. Aktywnie spędzam czas na sportowo i kształtuję swoją postawę ciała prawidłowo - mini siatkówka dla. kl III - IV

15. SKS w szkole – piłka nożna

16. SKS w szkole - rowerówka

Projekty  w roku szkolnym 2016/2017

1. "Mały Mistrz"

2. "Owoce w szkole"

3. "Szklanka mleka"

4. "Pola nadziei"

5. Projekt unijny „Wzrost jakości edukacji szkolnej w gminie Wisznia Mała”
Podstawowe informacje o projekcie.

Wykaz zajęć zaplanowanych w projekcie:

Rozwój dzieci klas 1-3 SP - Matematyka rozwijająca

Rozwój dzieci klas 1-3 SP - Matematyka wyrównawcze

Rozwój dzieci klas 1-3 SP - Robotyka

Rozwój dzieci klas 1-3 SP - Język angielski

Rozwój dzieci klas 1-3 SP - Logopeda

Rozwój edukacji w klasach 4-6 SP - Matematyka wyrównawcze

Rozwój edukacji w klasach 4-6 SP - Matematyka rozwijająca

Rozwój edukacji w klasach 4-6 SP - Robotyka

Rozwój edukacji w klasach 4-6 SP - Język angielski

Rozwój edukacji w klasach 4-6 SP - Nauki ścisłe i przyrodnicze - rozwijające

Nowoczesna edukacja w gimnazjum - Matematyka rozwijająca

Nowoczesna edukacja w gimnazjum - Matematyka wyrównawcze

Nowoczesna edukacja w gimnazjum - Język angielski

Nowoczesna edukacja w gimnazjum - Nauki ścisłe i przyrodnicze - rozwijające

Nowoczesna edukacja w gimnazjum - Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Nowoczesna edukacja w gimnazjum - Doradztwo edukacyjno-zawodowe - INDYWIDUALNE

Nowoczesna edukacja w gimnazjum - TIK - Robotyka i Programowanie

Projekty  w roku szkolnym 2015/2016

1. „MAŁY MISTRZ”
 2. „KSIĄŻKA” - Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej biorą udział w projekcie „Książka”, w ramach którego przeprowadzone zostaną następujące działania:

 • Lekcja biblioteczna w bibliotece szkolnej.
Październik 2015r.
 • Przeprowadzenie zajęć pt. ”Książka naszym przyjacielem”. Wykonanie zakładek do książek
Listopad 2015r.
 • Lekcja biblioteczna w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiszni Małej
Grudzień 2015r.
 • Konkurs recytatorski „Wiersze Jana i Juliana” (Brzechwa i Tuwim)
Styczeń 2016r.
 • Spotkanie z pisarką dla dzieci
Luty 2016r.
 • Konkurs plastyczny „Moja bajka”
Marzec 2016r.
 • Dorośli czytają dzieciom- raz w tygodniu
Październik 2015r. - Maj 2016r.
 • Przedstawienie „Szlakiem baśni”
Kwiecień 2016r.
 • Festiwal Literatury dla Dzieci we Wrocławiu
Maj 2016r.
 • Wycieczka do Biblioteki w Trzebnicy
Czerwiec 2016r.


Projekty w roku szkolnym 2014/2015


I. W klasach I - III szkoły podstawowej

1/ projekt „ Mały Mistrz” realizowany w klasach pierwszych szkoły podstawowej

2/ projekt powszechnej nauki pływania „ Umiem pływać” realizowany w klasach trzecich  szkoły podstawowej  od 01 IX 2014 do 15XII 2014 roku.

3/ W dniach od 18 lutego do 13 maja 2015r. uczniowie klas pierwszych SP uczestniczyli w projekcie „Umiem pływać” i  w klasach IV - VI szkoły podstawowej i gimnazjum

4/ Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i uczennic szkół z obszarów wiejskich Gminy Wisznia Mała” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest w terminie od 09.2013r. do 12.2014 r.

W ramach projektu w szkole podstawowej realizowane są zajęcia:

 • Zdumiewająca przyroda w doświadczeniach.
 • Matematyka artystyczna z grafiką komputerową.
 • Zajęcia wyrównawcze z nauk ścisłych.
 • Zajęcia dziennikarsko - filmowe z ICT.
 • Konwersacje w języku angielskim.
 • Zajęcia logopedyczne.
 • Zajęcia społeczno-obywatelskie z równością płci.

W ramach projektu w gimnazjum realizowane są zajęcia:

 • Przedsiębiorczość.
 • Indywidualne doradztwo psychologiczno-zawodowe.
 • Zajęcia społeczno-obywatelskie z równością płci.