SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ w Krynicznie

Ogłoszenia
poniedziałek, 29 listopad 2021 12:00

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Krynicznie, gm Wisznia Mała

Informacji o postępowaniu.

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Krynicznie, gm Wisznia Mała.

Dokumentacja postępowania dostępna jest  na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4f085e33-7973-44dd-9b94-b1772d4997b1