SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ w Krynicznie

Piątek, 12 lipca 2024 r.
Aktualności

Zmiany w wydawaniu legitymacji szkolnych od 12 lipca 2024 roku

Z dniem 12 lipca 2024 roku na mocy rozporządzenia z 7 czerwca 2023 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

wchodzi w życie obowiązek wydawania legitymacji w formie plastikowej karty, którą nazwano eLegitymacją.

Legitymacje szkolne w formie plastikowej karty otrzymają bezpłatnie uczniowie klas pierwszych w roku szkolnym 2024/2025.

W przypadku konieczności wyrobienia duplikatu dotychczasowej legitymacji szkolnej koszty wyrobienia dokumentu ustalone w sekretariacie szkoły, pokrywają rodzice/ prawni opiekunowie ucznia.