SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ w Krynicznie

Środa, 29 maja 2024 r.
Aktualności

REKRUTACJA DO GIMNAZJUM

zegarek.jpgREKRUTACJA DO GIMNAZJUM PUBLICZNEGO W KRYNICZNIE  NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SKŁADANIE PODAŃ O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM: OD 2 CZERWCA 2014r. DO 26 CZERWCA 2014r.
SKŁADANIE KOPII ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I KOPII ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO KLASIE SZÓSTEJ: OD 27 CZERWCA 2014r. DO 30 CZERWCA 2014r.
OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO GIMNAZJUM: 3 LIPCA 2014r.                     
 
ZGŁOSZENIE PRZEZ KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH  ORYGINAŁÓW ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO KLASIE SZÓSTEJ ORAZ OŚWIADCZENIA WOLI:  DO 7 LIPCA 2014r.
OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO GIMNAZJUM: 8 LIPCA 2014r.
ZGŁOSZENIE I WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO GIMNAZJUM DO POBRANIA W SEKRETARIACIE  ORAZ NA STRONIE SZKOŁY.