SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ w Krynicznie

Środa, 29 maja 2024 r.
Aktualności

Rekrutacja na rok 2014/2015

WAŻNE INFORMACJE

 W sekretariacie szkoły są dostępne listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  do Oddziału Przedszkolnego oraz do kl. I Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Krynicznie.

 Rodzice kandydatów zakwalifikowanych zobowiązani są w terminie do 23 maja 2014r. do złożenia oświadczenia stanowiącego potwierdzenie woli uczęszczania do Oddziału Przedszkolnego lub klasy I  Szkoły Podstawowej.

 Nie złożenie powyższego dokumentu we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu lub szkole.