SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ w Krynicznie

Administracja szkoły

Przedmiotowy System Oceniania z geografii - w załączniku.


Witam Wszystkich w nowym 2022/2023 roku szkolnym.

DRODZY MOI

Zapraszam do udziału w szkolnym etapie konkursu geograficznego  zDolnego Ślązaka , który w tym roku szkolnym odbędzie się 3 listopada.
Regulamin konkursu zDolnego Ślązaka znajdziecie  na stronie   
https://dodn.dolnyslask.pl/konkursy

                                


Aby dobrze przygotować się do  zDolnego Ślązaka z geografii na etapie szkolnym przedstawiam Wam wymagania  szczegółowe:

1. Treści geograficzne z zakresu podstawy programowej Przyrody (szkoła podstawowa - klasa 4).

 2. Mapa Polski: ogólnogeograficzna, krajobrazowa, turystyczna; skala mapy, znaki na mapie, treść mapy.

3. Krajobrazy Polski: wysokogórski, wyżynny, nizinny, pojezierny, nadmorski, wielkomiejski, miejsko-przemysłowy, rolniczy.

 4. Lądy i oceany na Ziemi: rozmieszczenie lądów i oceanów, pierwsze wyprawy geograficzne.

5. Krajobrazy świata: wilgotne lasy równikowe, lasy strefy umiarkowanej, sawanny, stepy, pustynie gorące, pustynie lodowe, tajga, tundra, krajobraz śródziemnomorski, krajobraz wysokogórski. Strefowość a piętrowość klimatyczno-roślinna na świecie.

6. Ziemia w Układzie Słonecznym, ruch obrotowy i obiegowy Ziemi, następstwa ruchów Ziemi.

 

7. Współrzędne geograficzne.

Pomocą w przygotowaniu się jest literatura:

1.      podręczniki geografii i przyrody na poziomie szkoły podstawowej (wraz z obudową multimedialną) zatwierdzone przez MEiN

2. szkolne atlasy geograficzne świata i Polski

3. roczniki statystyczne GUS oraz tablice geograficzne (np. Tablice geograficzne pod red. W. Mizerskiego i J. Żukowskiego, Wyd. Adamantan)

4. encyklopedie szkolne, słowniki encyklopedyczne i pojęć geograficznych, np.: Puskarz J. (red.), Geografia. Encyklopedia szkolna PWN, Wyd. Naukowe PWN Encyklopedyczny słownik szkolny. Geografia (praca zbiorowa), Wydawnictwo Europa Flis J., Słownik szkolny. Terminy geograficzne, WSiP

5. wybrane artykuły z prasy codziennej i czasopism popularnonaukowych (np. National Geographic, Wiedza i Życie, Geografia w Szkole, Poznaj Świat), dotyczące aktualnych zagadnień i wydarzeń związanych z tematyką konkursu

 

Źródła Internetowe: Geografia – https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa

Życzę sukcesów, Zainteresowanych udziałem w konkursie proszę o kontakt .


Zainteresowanym tematyką geograficzną polecam

zasoby geograficzne portalu edukacyjnego: http://eduseek.interklasa.pl/przedmioty/geografia/

zasoby portali: http://www.dolnyslask.info.pl/ ; http://www.umwd.dolnyslask.pl/turystyka

zasoby portalu: http://www.geostrefa.pl

zasoby portalu geograficznego GeoZone: http://www.geozone.pl/geografia,geozone.html

zasoby serwisu Edukator: http://www.edukator.pl/Geografia,2497.html (geografia dla gimnazjów)