SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ w Krynicznie

Szkoła Podstawowa

Nauczyciele Szkoły Podstawowej 2019/20

L.P. NAZWISKO I IMIĘ  PRZEDMIOT/FUNKCJA  KLASY
1. Boćko-Sornat Joanna psycholog
2. Candmanowska- Pierzchała Izabela j. polski 4, 5a. 5b, 6a, 6b
3. Chmielowska Iwona j. niemiecki 8a, 8b
4. Ciumertov Ewelina przedszkole  Punkt MALIN
5. Dardas Magdalena religia oprócz 8a i 8b
6. Dawidowicz Anna edukacja wczesnoszkolna I klasa
7. Duliba Alicja technika geografia, edukacja dla bezpieczeństwa 4. 5a. 5b .6a. 6b - technika, 6ab- geografia,   8ab- edb, 5\26 świetlica
8. Dziadosz Anna edukacja wczesnoszkolna II klasa
9. Gabryszewska-Konieczny Anna pedagog, język włoski 7
10. Horodko Dominika przedszkole Punkt  KRYNICZNO
11. Jordanek Beata  j. angielski 1, 2, 3a, 3b, 4, 5a, 6a, 6b, 8b, 0
12. Kielan Monika j.polski,  8a, 8b, 7
13. Klin Agata edukacja wczesnoszkolna III b klasa
14. Kraszewska Małgorzata wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna 4, 5a, 5b, 6a ,6b ,8a, 8b, - wf gimnastyka korekcyjna 3 a i 3 b
15. Kulczyńska Teresa świetlica  
16. Kuźniak Małgorzata muzyka, plastyka 4, 5a, 5b, 6a, 6b, 7- muzyka, 4, 6a, 6b, 7 - plastyka, 1\22, 2\25 - 3g muzyka z rytmiką, rytmika - 1, 2, 3a, 3b, 2\26 świetlica
17. Olbryt Dorota wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna,  5a, 5b, 6a, 6b ,7, 8a, 8b - wf, gimnastyka korekcyjna - 1, 2
18. Osenkowski Ireneusz wiedza o społeczeństwie 8a, 8b
  Owczarek-Duplaga Urszula matematyka, informatyka, robotyka 5a, 5b, 8b.- mat, informatyka, robotyka-5a 5b
19. Szylle Marzena przedszkole Punkt KRYNICZNO
20. Rerak Jolanta fizyka 7, 8a, 8b
21. Rojek Elżbieta pedagog, biblioteka, wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe 4 - 8ab, biblioteka, doradztwo zawodowe
22. Rudkowska  Joanna język polski, świetlica 6a, 7, 8b - j. polski
23. Stępień Barbara edukacja wczesnoszkolna klasa 3 a
24. Sierpowska Patrycja przyroda, biologia. chemia klasa IV - przyroda, 5a, 5b, 6a, 6b, 7, 8a, 8b - biologia, 7, 8a, 8b - chemia
25. Szypulska Łucja j. angielski 5b, 7, 8a, pp
26. Tyska Anna przedszkole   0
27. Wacławek Katarzyna historia, plastyka wszystkie klasy historia, plastyka 5a,5b 
28. Żurawska - Stępień Magdalena przedszkole Punkt MALIN
29. Wojtaś Iwona geografia 5a, 5b, 7, 8a, 8b
30. Klin Barbara matematyka 4, 6a, 6b, 7, 8a
31. Anna Zasucha świetlica  
32. Teresa Kulczyńska świetlica  
33. Wisława Osenkowska biblioteka