SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ w Krynicznie

Sobota, 26 września 2020 r.
Aktualności

Komunikat dla Rodziców kl. 8

TAaJJAAHVhf9rlVoRp2i_UsDqLeGA01fb8dfkOMDK81-aJh5DrAR3-e7afE3vKgZ3BywQfJkjGN22_CCqP8AvBrPxMlnrdTs_KUrx_-GO4l3wcu-VIbZWD06.jpgZaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty wydawane będą w sekretariacie szkoły 31 lipca 2020 w godz. 8-14  rodzicom/ opiekunom prawnym za potwierdzeniem odbioru. Ze względu na bezpieczeństwo zdrowia prosimy o posiadanie własnych długopisów ( do złożenia podpisu) oraz zachowanie bezpiecznego odstępu i zabezpieczenie ust oraz nosa maseczką.