SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ w Krynicznie

Sobota, 26 września 2020 r.
Aktualności

Wyniki egzaminów Ósmoklasistów 2020

wyniki egzaminów.jpgSzanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zaświadczenia oraz informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty zostaną dostarczone do szkół kurierem w dniu 30 lipca 2020 r. !!!  Rozdanie zaświadczeń zdającym 31 lipca 2020 r.

Z wyrazami szacunku,

Jakub Lis

Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
ul. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław
tel. 71-785-18-52 fax. 71-785-18-66